Hướng dẫn cài đặt Bootcards

Một số cách để bắt đầu với Bootcards:

  • Tải bản mới nhất về từ link Repository bên dưới bài viết (hoặc clone từ git clone https://github.com/bootcards/bootcards)
  • Cài đặt thông qua Bower: bower install bootcards
  • Tải Bootcards từ CDN: bạn có thể tìm thấy các URL tại đây hoặc ở bên dưới bài viết

Để thêm Bootcards vào ứng dụng của bạn thì bạn cần phải bao gồm các file: Bootcards OS-specific CSS (dành cho iOS, Android hoặc Desktop), Bootcards JavaScript. Bootcards được xây dựng trên nền tảng của Bootstrap (3+) nên file Bootstrap CSS cũng là một file không thể thiếu. Chúng tôi đã đơn giản hóa quá trình cho bạn bằng cách chèn nó vào file Bootcards CSS.

Bootcards sẽ làm việc khi các file CSS được tải. Nếu bạn muốn sử dụng những tính năng như  tích hợp Off-Canvas, chế độ chân dung tự động, bạn sẽ cần phải cài đặt thêm Bootcards bằng tính năng Javascript sau:

Xem Tempalte bắt đầu trong thư mục “sample” để xem ví dụ