Tại sao nên dùng Bootcards

Bootcards là một framework UI dạng thẻ. Nó được xây dựng dựa trên Bootstrap nhằm sử dụng tính năng Responsive (tương thích nhiều thiết bị). Không giống như những UI Frameworks khác, Bootcards bao gồm thêm giao diện khung kép dành cho người dùng máy tính bảng. Chúng tôi tin rằng thẻ sẽ là những mẫu thiết kế tương lai đối với di dộng. Thẻ đã được sử dụng trên nhiều website và ứng dụng như Twitter, Google, Spotify, Pinterest và Amazon. Để tạo đà bắt đầu cho những dự án của các bạn (và của chúng tôi) là mục đích mà Bootcards được tạo ra.

Giao diện và trải nghiệm thân thiện với iOS và Android

Bootcards cung cấp stylesheets nhằm giúp ứng dụng của bạn có giao diện đẹp hơn, trải nghiệm tốt hơn dù sử dụng trên iOS, Anrdroid hay Desktop.

Thiết kế dựa trên nền tảng Bootstrap

Bootcards được xây dựng dựa trên những tính năng cơ bản tạo nên sự khác biệt từ nền tảng Bootstrap

Liên hệ Bootcards